Tôi vô tình thấy cặp vợ chồng hàng xóm đang quan hệ mà không hề đóng cửa lại. Thế là tôi cứ đứng xem và thât tuyệt vời em nó lại thích tôi. Ngay ngày hôm sau em nó đã đến tận nhà tôi để gạ gẫm làm tình với tôi các kiểu luôn, và với sự hấp dẫn đó khó lòng nào tôi có thể từ chối cho được. Và rồi….